• Slider 14
  • Slider 11
  • Slider 20

Dla dzieci i młodzieży

Każdy oferowany przez nas kurs jest przeznaczony dla dzieci określonej grupy wiekowej i poziomu zaawansowania - od początkowego (Starter) do zaawansowanego (Advanced). Zasada ciągłości i cykliczności edukacji jest podstawą procesu nauczania.

Grupy są tworzone w oparciu o test poziomujący - zarówno w formie ustnej, jak i pisemnej.

W trakcie programu kursu zwracamy szczególną uwagę na wszystkie sprawności i niezbędne umiejętności językowe: mówienie (speaking), rozumienie ze słuchu (listening), czytanie (reading), pisanie (writing), wymowa (pronunciation). Dzięki takiemu podejściu uczniowie poszerzają swój zasób słownictwa i poznają niezbędne w procesie komunikacji zasady gramatyki.

 

Nasi nauczyciele wykorzystują w swojej pracy najlepsze podręczniki i dodatkowe materiały, które pomagają poszerzyć edukacyjne horyzonty, rozwijać zainteresowania, myślenie twórcze, pobudzić wyobraźnię, pamięć i przełamać barierę językową. Wykwalifikowani i doświadczeni nauczyciele podchodzą do każdego ucznia w sposób indywidualny, motywują, pomagają przezwyciężyć trudności i uwierzyć we własne możliwości.

  • Mapa dojazdu